Prečo náš beta glucan?

Investícia do zdravia sa vyplatí iba vtedy, ak si vyberiete správne.


  • Sme slovenská rodinná firma a k zdraviu pristupujeme zodpovedne. Účinky beta glucanu sme najskôr vyskúšali vo vlastnej rodine, a to pri najvážnejších diagnózach. Až potom sme sa s ním rozhodli podnikať. Vieme, čo predávame. Na trhu pôsobíme 15 rokov a naše výrobky poznajú vo viac ako 20 krajinách sveta.

  • Beta glucan extrahujeme z čerstvej Hlivy ustricovitej, nie zo sušených húb. Vďaka tomuto faktu je imunostimulačná látka v najvyššej kvalite a ponúka najvyššiu možnú účinnosť. Hliva, ktorú používame na výrobu beta glucanu, pochádza z ekologického poľnohospodárstva, čím sa efektívne vyhneme nežiaducim látkam obsiahnutým v beta glucane: ťažkým kovom, rezíduám pesticídov a herbicídov, zvyškom poľnohospodárskych hnojív. Pri výrobe nie sú použité žiadne farbivá, aditíva ani konzervačné látky.

  • Na deklarovanie čistoty beta glucanu používame fakty. Náš technologicky pokročilý a patentovaný postup extrakcie nám umožňuje dosahovať výnimočnú čistotu izolovaného beta glucanu a vďaka nej aj vysokú aktivitu. Čistota nášho fungálneho beta glucanu dosahuje 93 % (+/- 2 %). Je dôležitá pre aktivitu beta glucanu a jeho bezpečnosť: čím je beta glucan čistejší, tým nižšie je riziko vedľajších účinkov alebo alergických reakcií, ktoré môžu byť spôsobené nečistotami, najmä bielkovinami. Náš beta glucan obsahuje 0 % bielkovín.
  • Ako jediný výrobca Beta glucanu v Českej a Slovenskej republike spracovávame beta glucan mikronizáciou. Vďaka mikronizácii nášho beta glucanu na 5 µm (mikrometrov*) dosahujeme ešte vyššiu efektivitu a bioaktivitu, a teda lepšie účinky na organizmus. Keďže cez klky tenkého čreva môžu prejsť len častice s veľkosťou do 60 mikrometrov, je potrebné dosiahnuť, aby častice beta glucanu mali túto alebo menšiu veľkosť. Mikronizácia je rozomletie látky na častice s veľkosťou 5 µm. Vďaka tomu je zabezpečený optimálny transfer z tráviacej sústavy cez lymfatický systém do krvi a zvýšenie imunitnej odpovede vášho organizmu.

  • Vyrábame najvyšší obsah vysokočistého beta glucanu v 1 kapsule na trhu (Beta glucan 500 a Beta glucan 500+).

  • V roku 2008 sme získaním certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 ako prví potvrdili svoje ambície v udržiavaní a zvyšovaní kvality výroby beta glucanu. Našu snahu poskytovať kvalitné a bezpečné výrobky sme navyše preukázali aj zavedením a certifikovaním systému bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000:2005. Systémy riadenia kvality a bezpečnosti potravín sú každoročne auditované.

  • Náš prístup k výrobe bol od roku 2005 viacnásobne ocenený známkou kvality „Slovak Gold“ pre výrobky Baciltrafil, Beta glucan 24C, Beta glucan 120, Beta glucan 240 a Beta glucan 500.

  • Účinok našich výrobkov dokazujú i najnovšie klinické štúdie.

*1 mikrometer = 1 milióntina metra