Ako pôsobí beta glucan?

Podľa doteraz publikovaných vedeckých štúdií má beta glucan významný vplyv na funkčnosť imunitného systému. To sa prejavuje:

- v lepšej ochrane voči vírusom, parazitom, plesniam alebo baktériám (spoločne nazývané ako “patogény”)
- pri prevencii a liečbe rakoviny
- priaznivým pôsobením pri precitlivenosti na alergény

Podpora imunitného systému beta glucanom je sprostredkovaná zmenenou aktivitou imunitných buniek (makrofágov a T-buniek/lymfocytov) a zlepšením ich funkčnosti:

- vyhľadávanie a odstraňovanie cudzorodých látok v tele – patogénov
- zvyšuje produkciu cytokínov (napr. TNF – tumor necrosis factor) a niektorých podskupín T-lymfocytov
- zvyšuje špecifickú a nešpecifickú imunitnú reakciu organizmu
cross