Účinky beta glucanu

Z množstva výskumov a štúdií, ako aj z praktického používania beta glucanu sú známe nasledovné účinky:

Aktivácia imunitného systému a ochrana pred infekciami

Funkčnosť imunitného systému môže byť narušená v dôsledku viacerých faktorov, ako napr. stres, vplyv životného prostredia, životný štýl a životospráva, vedľajšie účinky liečby alebo užívania liekov, atď. Ak imunitný systém nepracuje správne, efektívne a dostatočne rýchlo, nie je schopný chrániť organizmus pred patogénmi. Výsledkom je chorobný stav. Beta glucan je schopný aktivovať imunitný systém, optimalizovať jeho funkcie do normálnej a prirodzenej úrovne, čo vedie k tomu, že telo je schopné brániť sa pred infekciami.
- Brown G.D. and Gordon S. Role and Mechanism of Fungal Glucans Effects in Immunology. MicroReview. Cellular Microbiology 7 (4): 471–479 (2005).
- Brown G. D., Gordon S. Minireview: Fungal Glucans and Mammals Immunity. Immunity, 19: 311–315, (2003)
- Rajewska J., Balasinska B. Biologically Active Components of Edible Fungi and Their Favorable Effect on the Health. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2004; 58: 352-7. Review.
- Wasser SP. Healing Fungi as Source of Anti-Tumor and Immunomodulation Polysacharides. Appl. Microbiol. Biotechnol. 60: 258-274 (2002)
- Novak M, Vetvicka V: β-glucans, History and the Present: Immunomodulatory Aspects of Mechanisms of Action, J Immunol 5:47-57, 2008
- Lull C, Wichers HJ, Savelkoul HFJ. Antiinflammatory and Immunomodulating Properties of Fungal Metabolites. Mediators Inflamm. 2005 June 9; 2005(2): 63–80
- Reynolds J.A., Kastello M.D., Harrington D.G. et al. Glucan-Induced Resistence Increase of the Host against Selected Infection Diseases. Infection and Immunity, Oct. 1980, Vol. 30, No. 1: p. 51-57.

Protinádorové účinky

Známym účinkom medicínskych húb je protirakovinový efekt. Tento fakt bol hlavným dôvodom pre intenzívne študovanie beta glucanu. Beta glucan pomáha v terapií viacerých typov rakoviny, táto jeho vlastnosť je príčinou, prečo v Japonsku v 80-tych rokoch zahrnuli beta glucan do terapeutických procesov ako adjuvant. Beta glucan navyše podporuje imunitný systém počas terapie onkologických ochorení, nakoľko imunita je výrazne poškodená v dôsledku používania rôznych liečebných postupov rakovinových ochorení, čo vedie k nežiadúcim vedľajším účinkom a rozvoju infekcií. Experimenty, ako aj naša vlastná klinická štúdia, ukázali, že pacienti, ktorí počas onkologickej terapie užívajú beta glucan, majú lepšiu kvalitu a komfort života.
- Novak M, Vetvicka V: β-glucans, History and the Present: Immunomodulatory Aspects of Mechanisms of Action, J Immunol 5:47-57, 2008
- Yan, J., Vetvicka, V., Xia, Y., Coxon, A., Carroll, M. C., Mayadas, T. N., and Ross, G. D. 1999. {J-glucan, a “specific” biologic response modifier that uses antibodies to target tumors for cytotoxic recognition by leukocyte complement receptor type 3 (CDIIb/CDI8). J. lmmunol. 163:3045-3052.
- Matsuoka, H .. Sen, Y., Wakasugi, H., Saito, T., and Tomoda, H. 1997. Lentinan potentiates immunity and prolongs survival time of some patients. Anticancer Res. 17:2751-2755.
- Takeshita, K., Saito, N., Sato, Y., Maruyama, M., Sanagawa, M., Habu, H., and Endo, M. 1991. Diversity of complement activation by lentinan, an antitumor polysaccharide, in gastric cancer patients. Nippon Geka
- Gakkai Zasshi 92:5-11.
- Borchers A.T., Stern J.S., Hackman R.M., Keen C.L., Gerschwin M.E.:Mushrooms, tumors and imunity. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 221: 1999, 281-293
- Wasser SP, Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Biotechnol. 2002 Nov;60(3):258-74. Epub 2002 Sep 10.

Ochrana pred radiáciou

Rôzne zdroje radiácie poškodzujú organizmus a imunitný systém, poškodzuje imunitné bunky, ako aj pozitívne baktérie v tele. Experimenty vplyvu beta glucanu na ochranu organizmu počas zvýšenej radiácie preukázali, že dochádza k výrazne nižšiemu poškodeniu imunitného systému, čo vedie k rýchlejšiemu zotaveniu z radiácie v porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat, ktoré po vystavení zvýšenej radiácií rýchlo uhynuli v dôsledku postradiačných infekcií. Tento pozitívny vplyv beta glucanu je dôsledkom schopnosti beta glucanu pozitívne vplývať na proliferáciu (tvorbu a životaschopnosť) nešpecifických kmeňových buniek, ktoré sa tvoria v kostnej dreni. Následne sa tieto kmeňové bunky vyvinú na biele alebo červené krvinky. Funkčnosť kostnej drene môže byť negatívne ovplyvnená viacerými faktormi, ako napr. užívanie liekov, vystavenie zvýšenej radiácií a pod.
- Patchen ML, D´Alesandro MM, Brook I, Blakely WF, McVittie TJ.: Glucan: mechanisms involved in its “radioprotective” effect. J Leuc Biol, 1987, 42: 95-105.
- Gu Yeun-hwa et al.: A study of the radioprotection effect of macro glucan (beta 1,3 glucan) in the fetuses of ICR mice. Journal of oriental medicine, Vol. 5 No 1, December 2000.
- Patchen et al.: Effects of pre- and post-irradiation glucan treatment on pluripotent stem cells, granulocytes, macrophage and erythroid progenic cells and homopoietic stromal cells. Experientia, 1984, Nov 15, 40 (11).
- Patchen et al.: Survival enhancement and homopoietic regenration following radiation exposure: therapeutic approach using glucan and granulocyte colony stimulating factor, Exp. Hematol., 1990 Oct, 18(9): 1042-1048.
- V jednom z najvýznamnejších svetových onkologických centier na svete – Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku v spolupráci s National Cancer Institute prebiehajú v súčasnosti klinické testy s beta glucanom u pacientov s ťažkými onkologickými postihnutiami ako sú leukémia, metastázujúci neuroblastóm, progredujúci lymfóm a pod.
cross