Klinické štúdie

Najnovšie klinické štúdie Natures preukazujú vysokú účinnosť beta glucanu pri niektorých zdravotných problémoch:

1. Normalizácia imunitného systému pomocou Beta glucan 120 a
Beta glucan 500 u imunodeficientných pacientov s opakujúcimi sa ochoreniami horných dýchacích ciest.


Uskutočnenie štúdie: 03/2015 – 05/2015
Počet sledovaných pacientov: 50 (25+25), muži a ženy vo veku 18 – 75 rokov
Typ štúdie: fáza IV, placebo-kontrolovaná

U sledovaných pacientov bola klinicky potvrdená diagnóza chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest.

Pacienti v glucanovej a kontrolnej skupine boli liečení štandardnou antibiotickou a protizápalovou liečbou. Pacienti v glucanovej skupine, okrem štandardnej farmakologickej liečby, užívali prvý mesiac 1 kapsulu Beta glucan 500 denne a následne 1 kapsulu Beta glucan 120 denne.

Výsledky: Po 1 mesiaci liečby sa porovnali výsledky s výsledkami z úvodných meraní. Všetci pacienti boli vyliečení. Pacienti z kontrolnej skupiny zostali naďalej imunodeficientní. Pacientom z glucanovej skupiny sa sledované imunologické parametre znormalizovali.

Po 1 mesiaci od konca liečby sa zistilo, že v kontrolnej skupine sa vyskytovali prípady s recidívami. V glucanovej skupine sa nevyskytli žiadne recidívy.

Prípravky Beta glucan sú dobre tolerované, bola potvrdená ich bezpečnosť a netoxickosť.
2. Beta glucan 500 u pacientov s onkologickými ochoreniami podstupujúcimi rádioterapiu a chemoterapiu.

Uskutočnenie štúdie: 07/2015 – 11/2015
Počet sledovaných pacientov: 100 (50+50), muži a ženy vo veku 18 – 75 rokov
Typ štúdie: fáza IV, placebo-kontrolovaná

U sledovaných pacientov bola klinicky potvrdená diagnóza urogenitálnej rakoviny a/alebo rakoviny prsníka 1. alebo 2. stupňa so znakmi sekundárnej imunodeficiencie.

Pacienti v glucanovej a kontrolnej skupine boli liečení štandardnou rádio- a polychemoterapiou. Pacienti v glucanovej skupine, okrem štandardnej farmakologickej liečby, užívali 1 kapsulu Beta glucan 500 denne.

Výsledky: V prípade glukánovej skupiny boli zistené nasledovné účinky:
- štatisticky významne zvýšená tolerancia na chemoterapiu a   rádioterapiu,

- výsledky naznačujú hepatoprotektívne účinky vďaka antioxidačným účinkom na hepatocyty,

- žiadne negatívne účinky chemoterapie na CNS,

- významné obmedzenie intoxikačného syndrómu spôsobovaného chemoterapiou,

- zlepšená kvalita života.
Prípravok Beta glucan 500 je dobre tolerovaný, bola potvrdená bezpečnosť, netoxickosť a možné použitie spolu so štandardnými terapeutickými postupmi.
cross