MZ SR: Deti by mali pri liečbe Covidu užívať aj podporné látky ako beta glukán

Tretia vlna pandémie Covidu-19 zasiahne podľa odborníkov do veľkej miery aj deti a nezaočkovaných tínedžerov. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo preto pre pediatrov podrobné odporúčania, čo dávať deťom pri liečbe tohto závažného vírusového ochorenia.

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo v súvislosti s ochorením Covid-19 Štandardné postupy pre pediatrov. Ide o odporúčania pre detských lekárov, ako manažovať detských a dospievajúcich pacientov postihnutých koronavírusom. Odporúčania obsahujú nielen postupy, ale aj zoznam odporúčaných liekov a aktívnych látok, ktoré pomáhajú v boji s ochorením najmä pri miernych a stredne závažných prípadoch ochorenia Covid-19. Kým dospelým preukázateľne pomáhajú napríklad vitamíny C, D a zinok, u detí sa niektoré z nich neodporúčajú podávať vôbec a iné zase v malých množstvách. Medzi nové aktívne látky podporujúce liečbu Covidu-19 ministerstvo zaradilo beta glukány a fytofarmaká.

Základné odporúčania

Špecialistky z odboru primárna pediatria MUDr. Elena Prokopová a MUDr. Beáta Kartousová vychádzali pri návrhu odporúčaných postupov z aktuálnych klinických štúdií a publikovaných odborných informácií..

Pri asymptomatickom, teda bezpríznakovom priebehu ochorenia (predpokladá sa, že takýto priebeh má cca 50 % detí), odporúčajú iba podpornú liečbu.

Pri mierne a stredne závažných symptomatických prípadoch ministerstvo zdravotníctva odporúča pediatrom nasadiť antipyretickú liečbu (znižovanie teploty) paracetamolom. Liečba ibuprofenom sa neodporúča, ak má dieťa hnačku, vracia alebo je dehydrované.

Rovnako tak sa neodporúča inhalačná systémová liečba kortikoidmi, pretože niektoré štúdie uvádzajú pri deťoch možné riziko zvýšenia replikácie vírusu, a teda zhoršenie stavu.

Rozšírená podporná liečba

Pri bezpríznakovom ochorení a pri mierne a stredne závažnom priebehu Covidu-19 u detí a tínedžerov sa odporúča následná podporná liečba:

  • vitamín D iba na predpis – Autorky Štandardných postupov upozorňujú na prípady intoxikácie vitamínom D z výživových doplnkov, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu predtým zdravých detí. Podľa špecialistiek z odboru primárna pediatria je vitamín D liek, ktorý sa má užívať iba v prípade deficitu vitamínu D v zimných mesiacoch. Odporúčaná denná dávka pre deti je vtedy 400 IU na deň.
  • vitamín C v malých dávkach  Kým u dospelých pacientov existujú dôkazy o účinnosti a bezpečnosti liečby a prevencii Covid-19 vitamínom C, u detí nie sú výsledky jednoznačné. Preto treba užívanie vitamínu C zvážiť a určite neprekračovať odporúčané množstvo. Pre deti od 3 do 6 rokov je to 100 – 200 mg denne, pre deti staršie ako 6 rokov 250 – 500 mg denne.
  • zinok s otáznikom – Priame dôkazy o tom, že užívanie zinku je v prevencii a liečbe Covidu-19 efektívne, neexistujú, no sú nepriame dôkazy o tom, že zinok môže znížiť riziko, dĺžku a závažnosť infekcie. Týka sa to najmä detí a tínedžerov, u ktorých je predpoklad, že nemajú dostatok zinku: novorodenci, dojčatá po odstavení od dojčenia, vegetariáni a deti a mládež s vysokým príjmom cereálií.
  • beta glukán – Ide o účinné látky, ktoré majú prirodzené imunomodulačné (teda imunitu podporujúce) účinky. Pomáhajú zmierňovať zápaly a urýchľovať regeneráciu zápalom poškodených tkanív.
  • fytofarmaká – Výťažky z liečivých rastlín, napríklad z liečivého muškátu (Pelargonium sidoides), zabraňujú rozmnožovaniu (replikácii) respiračných vírusov a pravdepodobne aj koronavírusu.

Ako funguje beta glukán v organizme?

Beta glukány samy osebe neliečia. Bunky imunitného systému, najmä makrofágy, neurofily a niektoré lymfocyty, však majú špecifické receptory, na ktoré sa beta glukán naviaže. Vtedy získajú imunitné bunky akoby externý zdroj energie, čo zvyšuje ich schopnosť plniť si ochrannú funkciu organizmu a bojovať so škodcami,“ vysvetľuje náš Ing. Adrián Doboly.

Choré dieťa smrka do vreckovky

Toto sa deťom neodporúča

Liečivá, ktoré sa skúšajú v podpornej liečbe u dospelých, sa deťom neodporúčajú. Konkrétne ide o tiamín (vitamín B1), melatonín, quercetín a ivermektín.

Imunita má aj iný rozmer

Odborníci z MZ SR, ako aj pediatri upozorňujú na to, že okrem liečiv imunitu zásadným spôsobom ovplyvňuje životný štýl. To znamená dostatočný spánkový režim, psychohygiena, primeraná pohybová záťaž, primerané oblečenie a strava.

Na podporu imunity u detí a dospievajúcich odporúča MUDr. E. Prokopová a MUDr. B. Kartousová sladké zemiaky, mrkvu, zelenú listovú zeleninu, červenú papriku, brokolicu, pomaranče, mango, citróny, rôzne druhy orechov a zŕn, ryby, hydinu, červené mäso, fazuľu, šošovicu, vajíčka, mlieko a probiotiká.

  • Odborníci predpokladajú, že až cca 50 % detí má asymptomatický priebeh ochorenia Covid-19. Len u 10 – 15 % sa ochorenie prejavuje aj kašľom, horúčkou a dýchavičnosťou.
  • V prípade symptomatického priebehu ochorenia sú najčastejšími príznakmi teplota a kašeľ, nasleduje nádcha alebo bolesť hrdla, u niektorých detí aj hnačka a vracanie.
  • Rodičia by mali dávať pozor na to, že vírus SARS-CoV-2 sa môže nachádzať aj v stolici detí, čo bolo pozorované u 20 – 30 % detí vrátane asymptomatických.
Ing. Adrián Doboly
Je odborníkom na imunitu a beta glukán. Problematike beta glukánu a podrobnému skúmaniu jeho účinkov na zdravie sa venuje v spoločnosti Natures už 20 rokov. Spolupracoval na výrobe niekoľkých výrobkov na podporu imunity s obsahom beta glukánu pre dospelých a tiež pre deti. Aktívne sa vzdeláva v oblasti a problematike výživových doplnkov.
cross