Žltý narcis je nádej aj pomoc

Už 23-krát zaplavia slovenské ulice žlté narcisy na pomoc a podporu ľudí bojujúcich s rakovinou. Deň narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine, bude vo štvrtok 11. apríla!

Malý žltý kvietok pripnutý na oblečení znamená nádej a pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Deň narcisov, v rámci ktorého sa robí verejnoprospešná zbierka, organizuje od roku 1996 Liga proti rakovine. Príspevky od darcov – jednotlivcov na ulici, ale aj firiem, ktoré sa zapoja do zbierky, uľahčujú život onkologickým pacientom a ich rodinám.

narcis

Reálna pomoc aj nádej do budúcnosti

Z peňazí vyzbieraných počas Dňa narcisov 2019 sa tak ako po iné roky budú financovať projekty a programy, cez ktoré Liga proti rakovine pomáha konkrétnym pacientom s konkrétnymi problémami. Plánovaná je aj investícia do preventívnych a vzdelávacích programov pre verejnosť, na podporu zdravotníckych zariadení, nemocníc, iných občianskych združení a rovnako sa podporí aj výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Podporte narcisy aj vlastnú imunitu!

Aj rodinná biotechnologická spoločnosť Natures sa rozhodla zapojiť do tejto aktivity. „Keďže ide o 23. ročník, celých 23 % výťažku z online predaja, ktorý sa uskutoční 11. apríla, venujeme Lige proti rakovine,“ potvrdzuje Adrián Doboly zo spoločnosti Natures. Každý, kto si v tento deň cez www.natures.sk kúpi prípravky na podporu imunity s beta glukánom, podporí svoje zdravie, zdravie svojich blízkych či domáceho miláčika a zároveň pomôže aktivitám Ligy proti rakovine.

cross